Nieuws

Nieuwe brug over Albertkanaal in Kwaadmechelen

Nieuwe brug Albertkanaal Kwaadmechelen

De Vlaamse Waterweg is al enkele jaren bezig met de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en een verbreding van het kanaal. Ook de brug over het Albertkanaal in Kwaadmechelen wordt verhoogd. Begin 2018 starten de eigenlijke bouwwerken. Op 11 januari organiseert de Waterweg een infomarkt.

De bomen in de omgeving zijn intussen gekapt. In januari voeren de nutsmaatschappijen een aantal voorbereidende werken uit. Op 23 februari starten de eigenlijke bouwwerken.

De nieuwe brug wordt stroomopwaarts naast de bestaande brug gebouwd. De bestaande brug blijft via een tijdelijke parallelweg op beide oevers bruikbaar tijdens deze werkzaamheden. De brug wordt alleen tijdens twee korte omschakelingen ’s nachts onderbroken.

Mijlpalen

  • Onderbreking jaagpad (links en rechts): Vanaf 8 januari t.e.m. 2 april 2020
  • Start werkzaamheden: 23 februari 2018 (streefdatum)
  • Ingebruikname nieuwe brug: 10 oktober 2019 (streefdatum)
  • Afbraak bestaande brug: 20 oktober 2019 (streefdatum)
  • April 2020: einde werken (streefdatum)

Infomarkt

De Vlaamse Waterweg organiseert hierover een infomarkt op 11 januari om 19.00 uur in het buurthuis van Genendijk. Hier krijg je meer uitleg over de fasering en timing van de werken, kan je de plannen inkijken en krijg je de mogelijkheid om al je vragen over het project te stellen.

Meer info en omleidingsplannetjes: www.vlaamsewaterweg.be/brug-ham-zwartenhoek

 

 

Datum van het bericht: vrijdag 08 december 2017