Nieuws

Voorbereidingen nieuwe brug over Albertkanaal dit najaar van start

Plan nieuwe brug Albertkanaal Kwaadmechelen

De Vlaamse Waterweg is al enkele jaren bezig met de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en een verbreding van het kanaal zelf. Ook de brug over het Albertkanaal in Kwaadmechelen wordt verhoogd. Eind oktober starten de voorbereidende werken. Begin 2018 starten de eigenlijke bouwwerken.

Voorbereidende werken

Eind oktober start de aannemer met rooiwerken in de Dijkstraat, Vertjensstraat en Zwartenhoekstraat. Alle overbodige bomen worden er gekapt. Vanaf begin november gaan de aannemers van de nutsvoorzieningen van start met de sleufwerken. Deze werken moeten dit jaar worden afgerond. Niet alleen in Ham maar ook in de omgeving van alle andere nieuw aan te leggen bruggen. Tijdens deze werken blijft de hinder beperkt. Er worden geen straten afgesloten. De betrokken bewoners worden door de aannemer zelf op de hoogte gebracht.

De nieuwe brug wordt gebouwd naast de bestaande. Nadat deze in gebruik is genomen, wordt de oude brug afgebroken. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er worden geen omleidingen voorzien. Als alles volgens pan verloopt, zijn de werken voltooid in april 2020.

Modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Momenteel zijn er al 28 bruggen op hoogte. 34 bruggen moeten nog verhoogd worden, waaronder de brug in Kwaadmechelen (Zwartenhoek).

Meer info: www.vlaamsewaterweg.be

 

Datum van het bericht: donderdag 12 oktober 2017