Nieuws

Werken verlenging gewestweg N73 - Zeventig Zillenweg tijdelijk enkelrichting vanaf 26 februari

Nijverheidsweg is definitief geknipt

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt de N73 in Tessenderlo door over het Albertkanaal tot Wasseven. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. Volg hier de werken op de voet.

Dit project kadert in het SALK en zal een grote meerwaarde betekenen voor de Limburgse mobiliteit en economie.  

 

 

 

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven (gemeente Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

“Vlaanderen investeert hier 8.213.265 euro in vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.  “Dit project geeft ook een boost aan de lokale economie. Een heel gerichte injectie in de toekomst van Limburg”.  

Timing en verloop van de werken 

De werkzaamheden voor het doortrekken van de N73 verlopen volgens plan. Zowel aan de Aubruggestraat als in de Nijverheidsweg werkt de aannemer verder aan de nieuwe fietstunnels. In de Aubruggestraat zijn de betonwerken voor de wanden bezig. In de Nijverheidsweg wordt momenteel de bestaande overbrugging gesloopt. Verkeer blijft hier de lokale omleidingen, zoals die vandaag al gelden, volgen.

Omleiding voor knip Aubruggestraat

Sinds begin november is de Aubruggestraat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer bouwt hier de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant).


Nijverheidsweg definitief onderbroken voor gemotoriseed verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de werken aan de zuidelijke toegang tot Truibroek voor de kerstvakantie afgerond. Op 8 januari startte de aannemer met de nutswerken op het noordelijk kruispunt. Dankzij een tijdelijke weg kan het verkeer tijdens deze werkzaamheden te allen tijde langs de werfzone rijden.  Tegelijk gaan de werken aan de bestaande overbrugging over de Nijverheidsweg, die vervangen wordt door een fietstunnel, verder. De weg is daarom afgesloten ter hoogte van de overbrugging en alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers, worden omgeleid.
 
Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen.

Nutswerken en aanleg amfibietunnels Zeventig Zillenweg

De voorbije weken legde de aannemer twee amfibieëntunnels aan onder de Zeventig Zillenweg. In februari wordt een nieuw betonnen dubbelrichtingsfietspad gemaakt aan de zuidkant van de weg. Fietsers kunnen tijdens deze werken aan de overzijde van de weg rijden. Autoverkeer kan in beide richtingen blijven doorrijden. Indien nodig zet de aannemer tijdelijke verkeerslichten in die het verkeer beurtelings voorbij de werfzone leiden.

Herinrichting kruispunt Wasseven (vanaf eind februari)

Zodra de werken aan het fietspad langs de Zeventig Zillenweg afgerond zijn, starten de wegeniswerken voor de heraanleg van het kruispunt met Wasseven en de Olmsesteenweg. De werken op het kruispunt starten vermoedelijk begin maart en zullen in verschillende fases gebeuren. De Zeventig Zillenweg wordt dan tijdelijk enkelrichting tussen Wasseven en Black & Decker. Tot het bouwverlof kan je dus enkel nog rijden in de richting van Tessenderlo/autostrade. Vanop de Zeventig Zillenweg afslaan richting Wasseven of de Olmsesteenweg is ook niet meer mogelijk. Fietsers kunnen wel nog in beide richtingen rijden en de zijstraten gebruiken. (omleiding zie bijlage). Verkeer dat via Ham naar Beringen Mijn moet, rijdt best om via Geneberg.

Voordelen

De verlenging van de N73 werd als één van de speerpuntprojecten van het SALK geselecteerd omdat het voor West-Limburg een hefboom kan zijn voor het behoud en de uitbreiding van de tewerkstelling. Deze ontsluiting is een meerwaarde niet alleen voor Beringen maar ook voor Tessenderlo en Ham. Het geeft nieuwe ontwikkelingskansen aan Ravenshout-Noord, de kolenhaven van Beringen en bedrijvenzone Truibroek. Voor Ham is het vooral een opluchting dat de route E313 – Noord-Limburg niet meer via de centra van Kwaadmechelen en Oostham moet.

Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox. 

Datum van het bericht: maandag 19 februari 2018