Nieuws

Werken verlenging gewestweg N73 - Waar is er hinder?

Start verlenging N73

Het Agentschap Wegen en Verkeer trekt de N73 in Tessenderlo door over het Albertkanaal tot Wasseven. De N73 krijgt zo een centrale rol in de ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven van Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek. Volg hier de werken op de voet.

Dit project kadert in het SALK en zal een grote meerwaarde betekenen voor de Limburgse mobiliteit en economie.  De voorbereidende nutswerken gingen van start op 4 september.  

 

 

 

De krachtlijnen van het project

Het project omvat de doortrekking van de N73 vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven (gemeente Ham). Tussen de E313 en de Nijverheidsweg komt de N73 op het bestaande talud te liggen en zal het agentschap gebruik maken van de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg zal de N73 afbuigen om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Samen met de doortrekking worden ook de kruispunten met de Snelwegstraat, Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven aangepast.

  • Het kruispunt met de Snelwegstraat wordt heringericht tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. 
  • Ook het kruispunt Wasseven zal beveiligd worden met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. 
  • De Aubruggestraat en de Nijverheidsweg worden ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. In de toekomst zullen enkel nog fietsers en voetgangers er de N73 kunnen kruisen via nieuw aan te leggen fietstunnels. 
  • De Nijverheidsweg zal ook aantakken op de nieuwe weg. Dit T-kruispunt zal worden ingericht met verkeerslichten. 

“Vlaanderen investeert hier 8.213.265 euro in vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts.  “Dit project geeft ook een boost aan de lokale economie. Een heel gerichte injectie in de toekomst van Limburg”.  

Timing en verloop van de werken 


De nutsmaatschappijen gingen op 4 september aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen in de Aubruggestraat, Nijverheidsweg en Wasseven. Deze nutswerken vinden voornamelijk plaats in de berm, en hinderen het verkeer minimaal. 

De werken aan de noordelijke tak van het kruispunt Snelwegstraat - N73 naderen hun einde. Tijdens de heraanleg moest het verkeer richting Snelwegstraat-noord een omleiding volgen via de Aubruggestraat. Sinds 2 november kan het verkeer weer in alle richtingen het kruispunt gebruiken. Verdere aanpassingswerken op het kruispunt kunnen doorgaan zonder hinder voor het verkeer.

Na afronding van de werken aan de Snelwegstraat start de aannemer even verderop in de Aubruggestraat. De straat wordt vanaf 3 november onderbroken voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de toekomstige kruising met de N73. De aannemer start dan met de bouw van de fietstunnel die voetgangers en fietsers straks veilig onder de N73 leidt. Plaatselijk verkeer van en naar de KMO-zone rijdt via de Snelwegstraat-Aubruggestraat (noordkant) en Snelwegstraat-Kanaalweg-Aubruggestraat (zuidkant). Als bijlage vind je hiervan een schematisch overzicht.

Op 2 november gaan ook de werken van start aan het kruispunt Nijverheidsweg – Truibroek. Net als in de Aubruggestraat zullen in de toekomst enkel nog fietsers en voetgangers in de Nijverheidsweg via een nieuw aan te leggen fietstunnel er de N73 kunnen kruisen. Tijdens de voorbereidende werken, die tot het einde van het jaar zullen duren, wordt de zuidelijke toegang tot Truibroek afgesloten. De omliggende bedrijven zijn dan enkel bereikbaar via de noordelijke toegang (t.h.v. het recyclagepark). Ter hoogte van de toekomstige kruising van de Nijverheidsweg met de N73 regelen tijdelijke verkeerslichten beurtelings verkeer. Als bijlage vind je hiervan een schematisch overzicht.

Naar aanleiding van deze werken wordt de straatverlichting op 6, 7 en 8 november door de dag uitgeschakeld.  Aanleiding zijn de kapwerkzaamheden die er dan worden uitgevoerd. Uit veiligheidsoverweging wil de aannemer dat de verlichting die dagen niet gestuurd kan worden. 

Voordelen

De verlenging van de N73 werd als één van de speerpuntprojecten van het SALK geselecteerd omdat het voor West-Limburg een hefboom kan zijn voor het behoud en de uitbreiding van de tewerkstelling. Deze ontsluiting is een meerwaarde niet alleen voor Beringen maar ook voor Tessenderlo en Ham. Het geeft nieuwe ontwikkelingskansen aan Ravenshout-Noord, de kolenhaven van Beringen en bedrijvenzone Truibroek. Voor Ham is het vooral een opluchting dat de route E313 – Noord-Limburg niet meer via de centra van Kwaadmechelen en Oostham moet.

Digitale nieuwsbrief

Geïnteresseerden kunnen zich op de webpagina www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werkzaamheden. Zo ontvang je automatisch het laatste nieuws over de werken in je mailbox. 

Datum van het bericht: vrijdag 03 november 2017