Nieuws

Thuiszorgdiensten OCMW Ham over te nemen

thuiszorg

Het OCMW van Ham wil de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vanaf 1 januari 2019 integraal (de erkenning en het personeel) overdragen aan een private partner. Het OCMW van Ham heeft momenteel een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het betreft erkenningsnummer 276, met een urencontingent van 15.390 uren (2017).

In 2016 werden 8.058 uren gepresteerd in de dienst gezinszorg bij 37 gezinnen, en 7.584 uren in de poetsdienst bij 94 gezinnen. De dienst telt momenteel 5,5 VTE gezins- en bejaardenhelpsters, en 6,7 VTE poetsvrouwen.

Geïnteresseerden in een mogelijke overname worden verzocht om dit kenbaar te maken ten laatste op woensdag 8 november 2017. Dit kan per post, dan wel via e-mail gericht aan de OCMW secretaris (bart.vrancken@ham.be).

Elke kandidaat-overnemer wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij er de mogelijkheid is om het OCMW van Ham beter te leren kennen, uw organisatie voor te stellen en de motivatie voor een mogelijke overname toe te lichten. Tevens kunnen dan afspraken worden gemaakt omtrent het verder verloop.

De mogelijkheid om de erkenning van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het bijhorende urencontingent van initiatiefnemers in de publieke sector over te dragen naar de private sector wordt gecreëerd het besluit dd. 25 april 2014 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009[1].

 

 

 

[1] Besluit dd. 25 april 2014 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009[1] betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage I en II bij dat besluit, wat de regionale diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, de overdracht van erkenning van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de vrijwillige stopzetting van de uitbating van thuiszorgvoorzieningen betreft

 

Datum van het bericht: donderdag 12 oktober 2017